Waarom Startersbegeleiding?

Als gevolmachtigde kunnen wij de administratieve rompslomp voor u afhandelen zodat u zich kan concentreren op uw werkzaamheden.

Wat houdt dat in?

Uw activiteit wordt voor u geregistreerd in de kruispuntbank der ondernemingen (voorheen gekend als “handelsregister”), daarnaast verzorgen we de inschrijving in het verzekeringsfonds voor zelfstandigen, en zo nodig wordt de activatie van uw BTW-nummer meteen ook doorgevoerd.

Als starter wordt u begeleid bij de keuze tussen eenmanszaak of vennootschap. De vennootschap (bvba, nv, Comm.VA, cvba ) wordt opgericht in samenwerking met uw notaris (of een notaris uit ons netwerk).

U krijgt hulp en advies bij het opstellen van het ondernemingsplan. Dit interpreteren we veel ruimer dan de loutere verplichting van het financiële plan bij oprichting van een vennootschap. Het ondernemingsplan is er in de eerste plaats om de leefbaarheid van het project te analyseren en een stevige basis te vormen voor de eventuele kredietverstrekkingen bij een financiële instelling. Ook dit laatste nemen wij voor onze rekening wanneer U dit wenst.

Verdere ondersteuning

Specifieke vergunningen en andere verplichte registraties worden voor u aangevraagd. U wordt geïnformeerd over de wettelijk bij te houden ‘boeken’ en formulieren.

Er wordt nagegaan of uw dossier in aanmerking komt voor een subsidie-aanvraag.

Comm.V en VOF

In specifieke gevallen kunnen de vennootschapsvormen Comm.V en VOF aangewend worden. Zij kunnen onderhands (zonder tussenkomst van een notaris) opgericht worden. Deze persoonsvennootschappen hebben als voordeel dat er geen verplichting rust op het publiceren van de jaarrekening. Dit kan onder meer in het kader van een familiale holding zijn nut bewijzen.

Startersbegeleiding

Lijkt onze service je wat? Neem contact met ons op.