De Missing Link in de KMO

De KMO krijgt als organisatie steeds te maken met een scala aan problematieken en vaak is de bedrijfsleider zich niet eens ten volle bewust van alle valkuilen die daarmee gepaard gaan!

Met maatwerk geven wij invulling aan “de missing link” in de KMO. Immers, een fulltime financieel manager is voor vele ondernemingen in ons KMO -landschap te hoog gegrepen.

Terwijl er meer dan ooit nood is aan visie en strategisch management. De afwezigheid van zulk management leidt vroeg of laat tot onoplosbare problemen. Wij begeleiden u in het nemen van belangrijke strategische en operationele beslissingen. Hiertoe putten we uit een arsenaal van continuïteits-, sterkte en zwakte- en financiële analyses.

Of heeft U nood aan een haalbaarheidsonderzoek vooraleer te investeren, of een benchmark-onderzoek om de investeringen te kunnen optimaliseren, …? Samen met u stellen we duizend en één vragen …en begeleiden u dan van a tot z.

Beleidsondersteunend Advies

Als we de focus leggen op de M van KMO dan komen we uit bij beleidsondersteunende adviezen aan de raad van bestuur en de Algemene Vergadering.

Daar waar de traditionele rol van de accountant erin bestond om correcte cijfers aan te leveren, willen wij verder gaan en u ook het juiste inzicht verschaffen in deze cijfers. Hierbij komt een optimalisatie van de vermogensstructuur aan bod, maar ook hoe men best structuur aanbrengt in het kader van fiscale optimalisatie.

Van vermogensstructuur maken we het bruggetje naar financieringsbronnen en hoe uw activiteiten gefinancierd gaan worden. De afweging en het juiste evenwicht tussen vreemde middelen en eigen vermogen zijn daar een onderdeel van. Eens dit inzicht is verworven, zal men vreemde middelen willen verwerven. We trachten de optimale financieringsstructuur uit te werken, waarbij we uw belangen verdedigen bij uw en onze bankrelaties, vermogensbeheerders en zelfs business angels.

Lean-Methodologie

De kern van de zaak blijven uiteraard uw kernactiviteiten.

Het hoeft geen betoog dat ook uw dag-aan-dag bedrijfsvoering vaak efficiënter georganiseerd kan worden. Met de lean-methodologie als leidraad focussen we op het voorkomen van verspilling (extra tijd, arbeid of materiaal) dat wordt gebruikt om een product of dienst te leveren zonder dat het waarde toevoegt.

Een efficiënte administratieve organisatie is daarbij een onmisbare tool. Deze administratieve organisatie moet leiden tot een gerichte management informatieverwerking (meten is weten!) De management rapportering vloeit er uit voort en zal uw beleidsinstrument zijn om uw businessplan te realiseren.

No-Nonsense Begeleiding

Bij het begeleiden van voornoemde processen is het belangrijk om dit aan te pakken vanuit een no-nonsense basis, effectief en efficiënt. Ook daarvoor staan wij garant!

Advies voor bedrijven

Lijkt onze service je wat? Neem contact met ons op.