Uitstel van betaling van onder andere BTW en andere maatregelen getroffen door de FOD Financiën

Op de site van de Fod Financiën zijn de details bekend omtrent het beloofde betalingsuitstel voor BTW ea belastingen.

Hieronder geven we integraal het communiqué weer:

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

CORONAVIRUS - BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN: VENNOOTSCHAPSBELASTING, RECHTSPERSONENBELASTING, BELASTING NIET-INWONERS, PERSONENBELASTING, BTW EN BEDRIJFSVOORHEFFING
 

Datum:
18 maart 2020


Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën(This hyperlink opens a new window).

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.


Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020


U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.


Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

 

PERIODIEKE AANGIFTENAangifte over ...          Termijn verlengd tot ...
feb/20                          6/apr/20
mrt/20                         7/mei/20
1ste kwartaal 2020     7/mei/20

 

Bent u starter(externe link) of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf(externe link) en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Dan wordt er eveneens een uitstel verleend, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

 

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

Opgave over ...          Termijn verlengd tot ...
Februari 2020            6 april 2020
Maart 2020                7 mei 2020
1ste kwartaal 2020    7 mei 2020

 

JAARLIJKSE KLANTENLISTING

 

Termijn verlengd tot 30 april 2020.
Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit. 

 

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing


U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

BTW
Betaling voor...                                           Termijn verlengd tot ...
Maandaangifte  - februari 2020                           20 mei 2020
Maandaangifte  - maart 2020                              20 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020            20 juni 2020

 

BEDRIJFSVOORHEFFING
Betaling voor...                                       Termijn verlengd tot ...
Maandaangifte  - februari 2020                             13 mei 2020
Maandaangifte  - maart 2020                                15 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020             15 juni 2020

 


Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen(This hyperlink opens a new window) aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.


Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting 


Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen(This hyperlink opens a new window) en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. 

***

Updates volgen indien nodig 

Tel 02 569 38 38  -  Thesora 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Thesora.

  +32 (0)2/569 38 38

Maatwerk van A tot Z in de Brusselse rand