Overbruggingsrecht Covid-19

We willen u verder informeren over de laatste ontwikkelingen ivm maatregelingen voor de ondersteuning van zelfstandigen. Het is belangrijke info voor wie niet voldoet aan de voorwaarden van de hinderpremie (zie eerdere info-mails)

 

 

Bent u niet verplicht te sluiten, maar onderbreekt u uw activiteit toch voor minstens 7 dagen omwille van het coronavirus (bijvoorbeeld omdat u te weinig klanten heeft of uit voorzorg of omdat er geen materialen meer aangeleverd kunnen worden,...), dan komt u in aanmerking voor de overbruggingsuitkering. Voor elke maand waarin u 7 dagen of meer sluit, ontvangt u onderstaande uitkering:

U hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart (U onderbreekt alleen in de loop van maart uw activiteiten) ofwel april (u onderbreekt alleen in de loop van april uw activiteiten) ofwel maart en april (u onderbreekt uw activiteiten in de loop van maart en april).

Tabel:

Onderstaande tabel wordt onder het nodige voorbehoud meegedeeld.  Dit kan nog veranderen!

Dagen onderbreking       zonder gezinslast     met gezinslast

7 tot 13                            322,92 euro                403,53 euro

14 tot 20                          645,84 euro                807,05 euro

21 tot 27                          968,77 euro                1.210,58 euro

28 en meer                     1.291,69 euro              1.614,10 euro 


Enkele voorwaarden: 
• u moet in België wonen;
• u mag tijdens de onderbreking niet als werknemer aan de slag gaan;
• u mag tijdens de periode van onderbreking geen andere uitkering genieten.

De uitkering is ook enkel van toepassing op alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut).
Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht niet aanvragen.

U kan bij ons een aanvraagformulier opvragen.  Of u kan uiteraard ook terecht bij uw sociale kas.
Dit aanvraagformulier moet worden opgestuurd (via email of via post) naar uw sociale kas.

Graag worden we op de hoogte gehouden: als u zelf de aanvraag doet, willen wij u vragen ons in te lichten.

De Vlaamse “hinderpremie” kan gecombineerd worden met het overbruggingsrecht, zo u in Vlaanderen woont én ook recht hebt op die hinderpremie (specifieke voorwaarden zie eerdere mails)


Indien u hierover nog verdere vragen heeft, mag u contact met ons opnemen.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Thesora.

  +32 (0)2/569 38 38

Maatwerk van A tot Z in de Brusselse rand